piatok 9. januára 2015

RHA CHelsea Flower Show 2014, Londýn - Time to Reflect, zlatá medaila.

The Homebase Garden – Time to Reflect, in association with Alzheimer’s Society


Designed by

Adam Frost

Built by

The Outdoor Room

Sponsored by

Homebase
Time to Reflect je miestom, kde môžu rodiny oslavovať nevinnosť prírody a vytvoriť si tak trvalé šťastné spomienky. Dizajnér Adam Frost sa inšpiroval otcovou vášňou pre kameň a vodu i láskou k prírode, rovnako ako detskými spomienkami na výlety spojené s táborením a prostým potešením z pobytu vonku.

Prírodný i remeselne opracovaný kameň odráža lásku ku geológii. Medené ryhy pretínajú cestičku, ktorá sa ako had kľukatí naprieč záhradou pomedzi dva rybníčky. Rôzne úrovne vytvárajú dojem pohybu, s balvanmi vytvárajú alternatívnu cestu cez záhradu pre deti alebo dobrodružných dospelýchAltánok poskytuje úkryt, miesto pre spoločné rodinné varenie a kochanie sa výhľadom do záhrady. 

Time to Reflect is a place where families can celebrate the innocence of nature and create lasting happy memories.   Designer Adam has taken inspiration from his father’s passion for stone and water and love of the countryside, as well as childhood memories of camping trips and the simple pleasure of being outdoors.

Natural and crafted stonework reflect a love of geology. Copper is showcased in the rills that snake through the garden, feeding water into two wildlife pools. The different levels create a sense of movement, with boulders creating a second pathway though the garden for children or adventurous adults! The heather-clad arbour provides somewhere to shelter, cook together as a family and enjoy views of the garden.Zdroj: https://www.rhs.org.uk

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára