Referencie


Eva Stalder Design
Atelier für Innen- und Gartenarchitektur

2011
. námestie v Adligenswile, Švajčiarsko, verejná súťaž (spolupráca s Idea Verde AG, Hitzkirch)
. súkromná záhrada v St. Gallene, Švajčiarsko
. strešná záhrada v Stansi, Švajčiarsko
Námestie v Adligenswile, CH

 


1995-2011
. projekty súkromných záhrad v Prahe, Banskej Bystrici, Zvolene, Selciach, Podlaviciach, Rakytovciach, Trenčíne a v Slovenskej Ľupči


. rekonštrukcia historického námestia v Bátovciach (spolupráca s Ing.arch. V. Šipkovským a Ing.arch. K. Pivkovou
)
. revitalizácia historického Gejzovho parku v Kalinove (s Ing.arch. Šipkovským a Ing. V. Ježovičom) 

. centrum obce Kalinovo
. revitalizácia parku v Trebeľovciach (s Ing.arch. Šipkovským)

. sadovnícke úpravy v areáli Tiesňava - IBV v lokalite Grešková-Králiky (s Ing.arch. Šipkovským)
. obnova národnej kultúrnej pamiatky - evanjelický kostol a.v. v Bátovciach, sadové úpravy (s Ing.arch. V. Šipkovským)
. rekonštrukcia námestia v Málinci (s Ing.arch. Šipkovským)
. rozšírenie cintorína s urnovým hájom v Kalinove


Urnový háj v Kalinove, SK
Feng shui záhrada Antona Anderleho v B. Bystrici


. architektonicko-výtvarné návrhy inštalácií záhrad na hlavnom nádvorí Zvolenského zámku
. architektonicko-výtvarné návrhy tematických záhradných a botanických expozícií na výstavách Kvetena v Dome kultúry v Banskej Bystrici a ich realizácia v spolupráci s Botanickou záhradou pri SPÚ v Nitre, Arborétom Mlyňany SAV, Arborétom Borová Hora pri TU vo Zvolene
. architektonicko-výtvarné návrhy rastlinných inštalácií v Pietnej sieni Pamätníka SNP v Banskej Bystrici

Antisvastika, SK