pondelok 2. júna 2014

História záhrad - Časť I.

Starovek


Záhrady, ako priestor pre obživu a odpočinok, prináležali k ľudským obydliam už odpradávna. Na začiatku prevažovala predovšetkým úžitková funkcia záhrady, výnimočne sa vyskytujúce okrasné záhrady boli vždy spojené s prepychom a blahobytom. Potreba obklopovať sa príjemným prostredím okrasných záhrad narastá až s ďalším rozvojom kultúry a všeobecnej vzdelanosti - i keď stále platí, že okrasné záhrady budujú len príslušníci vyšších spoločenských vrstiev.


Semiramidine visuté záhrady v Babylone, vizualizácia na základe dobových opisov