sobota 28. februára 2015

Symboly Veľkej noci v dekoráciách

Autor: MadeByDara, www.sashe.sk

Veľkonočné sviatky so sebou prinášajú množstvo symbolov, ktoré sa už tradične využívajú na zdobenie stolov a dekoráciu príbytkov. Tu je niekoľko príkladov netradičných dekorácií.


Symboly Veľkej noci


Veľkonočná svieca

 

Oheň symbolizuje víťazstvo Ježiša Krista nad temnotou a smrťou. Veľkonočná bohoslužba sa začína zapálením veľkonočného ohňa. Od neho sa zapaľujú veľkonočné sviečky, ktoré sa vnesú do temného kostola za trikrát opakovaného spevu „Svetlo Kristovo“.

Sviečka sa počas veľkonočných sviatkov nepoužíva na výzdobu stolov tak často ako na Vianoce, tá skutočná veľkonočná ani neslúži ako dekorácia. Tu je tip na sviečky v duchu Veľkej noci.


Autor: MadeByDara, www.sashe.sk

Vajíčko 


 obsahuje zárodok života, a preto bolo v mnohých kultúrach symbolom plodnosti, života a vzkriesenia. Kresťanstvo prevzalo najmä jeho symboliku znovuzrodenia. Vajíčko, z ktorého vzniká nový život, malo symbolizovať Kristovo zmŕtvychvstanie. V kresťanstve sa vykladá ako symbol zatvoreného hrobu, z ktorého vstal Kristus, ako symbol nesmrteľnosti.




http://vibekedesign.blogspot.nl

Zvyk dávať si vajíčka na jarnú rovnodennosť mali už v starom Egypte. Dlhú tradíciu ich ozdobovania majú u Slovanov, Litovčanov, Nemcov, Švédov, ale aj v Indii.

Najstaršia kraslica má 2300 rokov. Je to symbol plodnosti, úrodnosti, života a vzkriesenia.

Keďže sa vajíčka nesmeli jesť počas pôstu, vynahradili si to ľudia práve na veľkonočnú nedeľu a pondelok.




Baránok 


 ako symbol slúžil pohanom, najmä zo stredomorskej oblasti už pred príchodom kresťanstva. Pre Židov bol symbolom člena tzv. božieho stáda.

V kresťanskej cirkvi sa stal symbolom Ježiša Krista ako obety za spásu sveta.


Kuriatko



podobne ako vajíčko, bolo už od pohanských čias symbolom nového života, plodnosti a úrodnosti. Nerozlučne sú spojené s príchodom jari a predstavujú stále sa obnovujúci sa život, zrodenie a životnú silu.  
 
http://landfrau74.blogspot.cz/2012/03/ostwr.html

www.sashe.sk, autor: Aemea

Zajačik 


je symbolom šťastia, krátkosti života a zároveň radosti z neho, ale aj zmŕtvychvstania a bdelosti. Biblia ho označuje ako stvorenie „malé na zemi, ktoré je múdrejšie ako mudrci“ a podľa nej symbolizuje skromnosť, pokoru a chudobu.

http://vibekedesign.blogspot.nl

Bahniatka 


sú symbolom života, ktorý sa prebúdza na začiatku jari. Posvätené na Kvetnú nedeľu majú chrániť pred zlom a chorobami.

http://vibekedesign.blogspot.nl
http://vibekedesign.blogspot.nl

Korbáč 


má pôvod v starých pohanských zvykoch. Má priniesť zdravie, šťastie, plodnosť a odohnať zlých duchov. Jarné šľahanie korbáčom má pripomenúť aj bičovanie Ježiša Krista pred ukrižovaním a aby prúty korbáča viac štípali, máčali sa vo vode. Veľká noc ako sviatok jari avizuje príchod nového poľnohospodárskeho roku, čo symbolizuje vysievanie obilia do misiek.


Zaujal vás tento článok? Zdieľajte ho so svojimi priateľmi!


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára