piatok 9. januára 2015

RHS Chelsea Flower Show 2014, Londýn - The M&G Garden, zlatá medaila

The M&G Garden, rajská záhrada podľa Peržanov, zlatá medaila RHS Chelsea Flower Show 2014

The M&G Garden

Designed by

Cleve West

Built by

Swatton Landscape

Sponsored by

  • M&G Investments 


Rajská záhrada - priestor, ktorý využíva vodu, tieň a výsadbu ako útočisko, miesto pre rozjímanie - bola vynájdená Peržanmi pred viac ako 2000 rokmi. Na tomto koncepte bola vybudovaná i moderná M & G Garden.
 

Z vysokej osembokej fontány z vápenca uprostred zníženej terasy steká životodarná voda. Do kamennej steny sú vyryté korene stromu života. Táto jednoduchá metafora poukazuje na skutočnosť, že korene anglickej záhradnej architektúry ležia v dávnej histórii.

Aritmetika a staroveké vedy ovplyvnili ďalšie aspekty návrhu. Štyri stromy okolo fontány predstavujú zem, vodu, vzduch a oheň. Rastliny pre M & G Garden boli vybrané najmä pre svoje senzorické vlastnosti. Tieto, spolu s kamennými prvkami a tečúcou vodou, vytvárajú útočisko v čase 21. storočia - esenciu raja s pocitom nadčasovosti.


Plán výsadby tejto záhrady: https://www.rhs.org.uk/shows-events/PDF/Chelsea/2014-sponsored-gardens/The-M-G-Garden-plant-list-2014-%281%29

Zdroj: https://www.rhs.org.uk
The paradise garden – a space that uses water, shade and planting for sanctuary and contemplation – was invented by the Persians more than 2,000 years ago. The M&G Garden is a contemporary take on this concept.

Water flows from a tall, octagonal fountain made from Bath limestone and flint in a sunken terrace. Roots of the Tree of Life are engraved into stone wall panels, a simple metaphor alluding to the fact that our English gardening roots lie in ancient history.

Arithmetic and ancient science inform other aspects of the design. Four trees around the fountain represent the elements of earth, water, air and fire. Plants for The M&G Garden have been chosen for their sensory qualities. These, together with stone elements and running water, imbue this 21st century refuge with a sense of timelessness - an essence of paradise.

Takto vyzerá rajská záhrada s perzskými vplyvmi podľa Angličanov


Osemboká fontána uprostred terasy.

Návrh záhrady v 3D vizualizácii.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára